200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
68
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558


สถิติการให้บริการ
- ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี2561ไฟล์แนบ
- สถิติการให้บริการไฟล์แนบ
- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562ไฟล์แนบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มกราคม 2562ไฟล์แนบ
- รายงานการฝึกอบรมไฟล์แนบ
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการไฟล์แนบ
- 2.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์พย62.pdfไฟล์แนบ
- 3.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ธค62.pdfไฟล์แนบ
- 4.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์มค63.pdfไฟล์แนบ
- 5.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์กพ63.pdfไฟล์แนบ
- 6.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์มีค63.pdfไฟล์แนบ
- 7.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์เมย63.pdfไฟล์แนบ
- 1.ขอรายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรตค62ไฟล์แนบ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการปี 2562ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ 2564ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ2564ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ2564ไฟล์แนบ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานบริหารจัดการรายได้ ของกองคลัง 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ของกองสวัสดิการสังคม 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานด้านร้องทุกข์ ร้องเรียน คำร้องทั่วไป การให้คำปรึกษาแนะนำ ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email