200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
77
ผู้ชมเมื่อวาน
74
ผู้ชมเดือนนี้
143
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,166
ผู้ชมปีนี้
24,830
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558


สถิติการให้บริการ
- ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี2561ไฟล์แนบ
- สถิติการให้บริการไฟล์แนบ
- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562ไฟล์แนบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ไฟล์แนบ
- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มกราคม 2562ไฟล์แนบ
- รายงานการฝึกอบรมไฟล์แนบ
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการไฟล์แนบ
- 2.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์พย62.pdfไฟล์แนบ
- 3.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ธค62.pdfไฟล์แนบ
- 4.รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์มค63.pdfไฟล์แนบ
- 5.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์กพ63.pdfไฟล์แนบ
- 6.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์มีค63.pdfไฟล์แนบ
- 7.รายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร์เมย63.pdfไฟล์แนบ
- 1.ขอรายงานการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรตค62ไฟล์แนบ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการปี 2562ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ 2564ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ2564ไฟล์แนบ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 เดือนแรก (ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ปีงบประมาณ2564ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email