200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
69
ผู้ชมเมื่อวาน
172
ผู้ชมเดือนนี้
1,514
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,379
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
[25 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. จากทางเข้าหมู่บ้านศรีอนันต์-ปากทางไอติม Wall หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพา
[17 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกไหล่ทางถนนสุขสัญจร (ตลาดมะพร้าว) ซอย 7 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสัญจร 21 หมู่่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม
[12 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อสี่เหลี่ยม พร้อมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 3 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
[28 ธ.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาตารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
[22 ธ.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
[16 ธ.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่
[14 ธ.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ค
[23 พ.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[04 พ.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมื
[18 ต.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 69 รายการ
[10 ต.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูเริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
[07 ต.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้า
[03 ต.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 69 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
[26 ก.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เริ่มจากบ้านเลขที่ 74 ถึงหน้าวัดท่ากระดาษ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม ด้ว
[23 ก.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่่บ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่
[15 ก.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
[15 ก.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[08 ก.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ต.ฟ้าฮ่าม
[08 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ส.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น ทต.ฟ้าฮ่าม หมู่ 3 ด้วยวิธีประ
[11 ส.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. และรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล. ซอยนิ่มซี่เส็ง หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม โ
[01 ส.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 121/129 ถึงบ้านเลขที่ 117 ในหมู่บ้านฟ้าฮ่าม
[01 ส.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่่าม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
[18 ก.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ๋าม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
[11 ก.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 ก.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ต.ฟ้าฮ่าม โดยเฉพาะเจาะจง
[07 ก.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[20 มิ.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[15 มิ.ย. 2565]
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.3ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
[09 มิ.ย. 2565]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.3ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามหมู่ที่6
[07 มิ.ย. 2565]
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.3ชั้น ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
[02 มิ.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.2ชั้น หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพา
[25 พ.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรางน้ำฝน พร้อมท่อระบายน้ำฝน หลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0121 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-55-0013 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดขะจาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย ULV จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 ชุด สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธี
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บภายในเขตทต.ฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6128 ชม. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตทต.ฟ้าฮ่าม ประจำเดือน ต.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 เม.ย. 2565]
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[07 มี.ค. 2565]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกพิมานแก้ว-ด้านหลังคอนโดThe Next หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ก.พ. 2565]
ประกาศผลผู็ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศไตรมาสที่ 4
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศผลผู็ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศไตรมาสที่ 3
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศผลผู็ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศไตรมาสที่ 2
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศผลผู็ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศไตรมาสที่ 1
[09 ส.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
[24 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด
[20 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 30 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง และป้ายชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการออกกำลังกายอุปกรณ์แต่ละชนิด จำนวน 9 ชุด โดยว
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ พร้อมประทับตราซึ่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด จำนวน 12,820 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ (ถุงมือแพทย์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดเจล และชนิดน้ำ พร้อมบรรจุ จำนวน 3,504 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วย
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคสล. พร้อมไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 2 ถนนสุขสัญจร ซอย 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยสุขสัญจร 11 (ข้างวัดท่ากระดาษ) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[13 พ.ค. 2564]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยสุขสัญจร 11 (ข้างวัดท่ากระดาษ) ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงให
[27 ม.ค. 2564]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคสล. พร้อมไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 2 ถนนสุขสัญจร ซอย 4 ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉ
[27 ม.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่า
[20 ม.ค. 2564]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
[29 ธ.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่
[18 ธ.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จัง
[18 ธ.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด
[18 ธ.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด ด้วยวิธ
[13 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[13 พ.ย. 2563]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาด 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร
[10 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[10 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
[09 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[09 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05 พ.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
[27 ต.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[22 ต.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานตลาดขะจาว ม.2
[21 ต.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขสัญจร ม.1,2,7
[21 ต.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณลานตลาดขะจาว หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพา
[15 ก.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. พร้อมไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเ
[15 ก.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพ
[08 ก.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 3 ต.ฟ้าฮ่าม โดย
[08 ก.ย. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. และยกระดับฝาบ่อพัก และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
[28 ส.ค. 2563]
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคสล. พร้อมวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
[18 ส.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 ตลาดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ก.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[30 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
[22 ก.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
[20 ก.ค. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่
[14 ก.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีป
[10 ก.ค. 2563]
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2562 จำนวน 1,223 รายการ
[02 ก.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารคสล. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[30 มิ.ย. 2563]
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟLED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 จุด ด้วย
[30 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. และยกระดับฝาบ่อพักและรางระบายน้ำ ม.7 ซ.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธี
[29 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขสัญจร หมู่ที่ 1,2,7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้
[29 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 วัตต์ 32 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
[25 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซุ้มประตูทางเขาหมู่บ้าน บริเวณเดอะวายเรสซิเด้นท์ หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
[18 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเ
[17 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารคสล.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[12 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารคสล. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[12 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3ชั้น
[12 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐิพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม บริเวณข้างบ่อปลา หมู่6 โดย
[12 มิ.ย. 2563]
ราคากลาง ในการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพฯประจำปี 2562
[12 มิ.ย. 2563]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2562
[12 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[11 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบปนะมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมติดตั้งแอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายซอยภายในตำบล หมู่ที่1-7 จำนวน 66 ป้าย
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรือง ประกวดราคาซื้อป้ายซอยภายในตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 66 ป้าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างและติดตั้งจอ LED อาคารขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งจอ LED ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.67 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในลานอเนกประสงค์ บ้านแม่คาว หมู่ที่4 จำนวน 10 จุด
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดภายในลานอเนกประสงค์ บ้านแม่คาว หมู่ที่4 จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่1-7 จำนวน 48 จุด
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดภายในตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 1-7 จำนวน 48 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขสัญจร หมู่ที่1,2,7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็ก
[08 มิ.ย. 2563]
ประกาศเรื่อง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3ชั้น แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
[28 พ.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3ชั้น
[28 พ.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แบบบก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างอ
[27 พ.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[27 พ.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งตรวจการจ้างงานที่ปรึกษา(งวดที่3) โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ
[15 เม.ย. 2563]
ประชาสัมัพันธ์ ประกาศแจ้งตรวจการจ้างงานที่ปรึกษา(งวดที่2) โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ
[17 มี.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์
[24 ก.พ. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,048 เมตร หมู่่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
[06 ก.พ. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโล
[28 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทสบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล.3ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื
[27 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,048 เมตร หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
[22 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3ชั้น จำนวน 1 หลัง
[14 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[14 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06 ม.ค. 2563]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ณาปนสถานบ้านขะจาว ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
[25 ธ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่ามสมาร์ทซิตี้ ฯ งวดที่ 1
[18 ธ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรีบปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ถนนสายหลัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด
[09 ธ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฌาปนสถานบ้านขะจาว หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
[04 ธ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กท
[28 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอ
[25 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[25 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
[22 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80-11.50 เมตร ยาว 752 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริ
[21 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
[04 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (กองสวัสดีการสังคม
[04 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ
[04 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[04 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ
[04 พ.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง รายละเอียดกำหนดขอบเขตงาน(TOR) โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[22 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง เอกสารปะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม
[22 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศราคาโครงการจ้างเหมากัดจัดขยะฝอย ในเขตพื้นที่้่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[22 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำ
[16 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอ
[07 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ
[04 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประราคาอิเลิกทรอนิส์ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกรบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
[04 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตั
[04 ต.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร หมู่ที่7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[23 ก.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนน.คสล. พร้อมวางท่อคสล.และบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[19 ก.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน.คสล. พร้อมวางท่อคสล. และบ่อพักท่อคสล. หมู่ที่ 1 (ซอยกิ่งไผ่) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
[19 ก.ย. 2562]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[17 ก.ย. 2562]
ประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[10 ก.ย. 2562]
ประกาศ เผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ
[10 ก.ย. 2562]
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้าฮ่าม สมาร์ทซิตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[10 ก.ย. 2562]
ร่างประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ การวื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
[30 ส.ค. 2562]
ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จ
[30 ส.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล.และบ่อพักคสล.หมู่ที่1 (ซอยกิ่งไผ่) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา
[28 ส.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล.และบ่อพักคสล.หมู่ที่1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประ
[28 ส.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[14 ส.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ฟ้าฮ่าม
[24 ก.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงจอดรถรถอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทต.ฟ้าฮ่าม แบบอาคาร คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดร
[30 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังดิอามองค์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จ
[22 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านโต้ง) ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให
[03 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ฟ้าฮ่าม แบบอาคาร คสล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
[03 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังดิอามองค์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวั
[02 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร หมู่ที่ 7 ลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
[01 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถยนต์กู
[01 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[01 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังดิอามองค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[01 พ.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร หมู่ที่ 7 ลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05 เม.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังดิอามองค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05 เม.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 3 ซอยหลังดิอามองค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[04 เม.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 7 ลำเหมืองกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[04 เม.ย. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลสี่ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[15 มี.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลสี่ประตู จำนวน 1 คัน
[27 ก.พ. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลสี่ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[27 ก.พ. 2562]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[01 ก.พ. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[18 ม.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
[17 ม.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เอกสารสอบ)
[17 ม.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกาศการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[17 ม.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ
[17 ม.ค. 2562]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[03 ธ.ค. 2561]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[28 พ.ย. 2561]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[28 พ.ย. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านโต้ง) ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั
[01 พ.ย. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[25 ต.ค. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[24 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริม
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[17 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค
[17 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่
[17 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านโต้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม
[01 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม
[14 ก.ย. 2561]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านโต้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28 ส.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (ซอยเดือนดารา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28 ส.ค. 2561]
เอกสารเชิญชวนทั่วไป เรื่อง ประกาศการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[20 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
[20 ส.ค. 2561]
ประกาศการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[20 ส.ค. 2561]
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference TOR โครงการ จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[20 ส.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (หลังกรีนโฮม) บ้านสันทรายต้นกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะ
[16 ส.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 3ก) บ้านสันทรายต้นกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ส.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 6) บ้านแม่คาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[14 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
[09 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 (ซอย 6) บ้านแม่คาว
[09 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 (ซอย 3 ก) บ้านสันทรายต้นกอก
[09 ส.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 (หลั
[09 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยเดือนดารา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านโต้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[08 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 (บ้านโต้ง)
[06 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยเดือนดารา)
[06 ส.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบOver-Layม.6ซ.นิ่มซี่เส็ง บ้านท่ากระดาษริมเหมืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ก.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 ซ.2บ้านลังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 ก.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูน้ำ พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3(ศ
[25 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เสาแป้นบาสเกตบอล) จ
[19 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (หลังก
[19 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 3 ก)
[19 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) หมู่ที่ 6 ซอยนิ่่มซี่เส็ง)
[19 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 6
[19 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 2 บ้านลังกา
[19 ก.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง พร้อมโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง จำนวน 2 โครงการภายในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอ
[17 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 จุด พร้อมโครงข่ายสายใยแก้วน
[03 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 จุด พร้อมโครงข่ายสายใยแก้วน
[03 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 จุด พร้อมโครงข่ายสายใยแก้วน
[03 ก.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำขนาด 28x36 นิ้ว พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์และข้อความตามแบบที
[26 มิ.ย. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอ
[13 มิ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซ.ในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28 พ.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซ.ในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก
[28 พ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[28 พ.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ด้วยวิธีการประเมินราคาอิเล็กทรอนิกส์
[28 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ซฮยข้างกาแฟวาวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 มี.ค. 2561]
ประกาศ ยกเลิกประกาษประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
[09 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที
[09 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยกาแฟวาวี ด้วยวิธีประกว
[09 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 มี.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยวิธีเจาะจง
[05 มี.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ
[28 ก.พ. 2561]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยข้างกาแฟวาวี)
[28 ก.พ. 2561]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย1)
[28 ก.พ. 2561]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[28 ก.พ. 2561]
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว
[28 ก.พ. 2561]
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 หมู่บ้านฟ้าฮ่ามวิลเลจ
[28 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[27 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[27 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยกาแฟวาวี ด้วยวิธี
[21 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยธนาวัลย์ ด้วยวิธี
[20 ก.พ. 2561]
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ ม.1,2,7
[07 ก.พ. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู๋ที่ 1,2,7 ตำบลฟ้าฮ่าม
[01 ก.พ. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อฏครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
[25 ม.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27 ธ.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27 ธ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ
[15 ธ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
[17 พ.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07 พ.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[17 ต.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
[12 ต.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บร
[10 ต.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ข้างที่ทำการผู้ใหญ
[04 ต.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลฟ
[29 ก.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างประดับผ้าระบายขาวดำบริเวณเสา
[29 ก.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน
[27 ก.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซ.1
[26 ก.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น ขนา
[15 ก.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้าน
[07 ก.ย. 2560]
สรุปการประมาณราคาก่อสร้างทางเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[07 ก.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี ขนาด 90 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอนโคมเด
[07 ก.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[06 ก.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๗
[30 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอย ๓ บ้านป่าแก
[30 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี ขนาด ๙o วัตต์ พร้อมอุปกรณ์หร้อมติดตั้งและรื้อถอนโคมเดิม จำนวน
[30 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอย 3 บ้านป่าแก
[25 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่1,2,7
[25 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)
[25 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
[24 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
[21 ส.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
[21 ส.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำขนาด28*36นิ้วพร้อมสก
[21 ส.ค. 2560]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
[21 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
[04 ส.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
[04 ส.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างสถา
[27 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝา
[27 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่
[26 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมูที่ ๑, ๒, ๗
[26 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.(ฝาคส
[26 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอย ๓ บ้านป่าแก
[26 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และเอกสารสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑o จุด หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
[18 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑o จุดหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[17 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อซู้มเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ร.๑o
[17 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
[14 ก.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
[14 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี ขนาด ๙o วัตต์ พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอนโคมเดิม
[14 ก.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซฮย 3 บ้านป่าแก ต
[07 ก.ค. 2560]
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่1,2,7
[30 มิ.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ห้
[27 มิ.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 2, 7
[20 มิ.ย. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมูที่ 5 ซอย 3 บ้านป่าแก
[15 มิ.ย. 2560]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางหน้าสนามกีฬาตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ ๖ บ้านท่ากระดาษริมเหมือง
[25 เม.ย. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
[24 เม.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๖ ซอยหน้าสนามกีฬา
[10 เม.ย. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ ซอย ๓
[10 เม.ย. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (ซอยหน้าสนามกีฬา)
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างฮาร์ดแวร์
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ (ซอยฟ้าฮ่ามวิลเลจ)
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๓)
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านหมอติ๊ก)
[21 ก.พ. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ
[10 ก.พ. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
[06 ก.พ. 2560]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา การประมูลจ้างด้วยวิชาการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
[06 ก.พ. 2560]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
[12 ม.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
[12 ม.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
[11 ม.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้าง
[11 ม.ค. 2560]
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมูที่ 5 จำนวน 1 ระบบ
[13 ธ.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง สอบจัดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑o จุด หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[01 พ.ย. 2559]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล คสล.
[13 ต.ค. 2559]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
[12 ต.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาฯ โครงการที่ 11 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล.1ชั้น ตลาดขะจาว หมู
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาฯ โครงการที่ 9 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล.1 ชั้น หมู่ที่ 4 (บร
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาฯโครงการที่ 8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน คสล. 1 ชั้น หมู่ที่
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา5.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าแก หมู่ที่5 พร้อมบ่อพักแล
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 10.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว หมู่ที่ 2 บ้านลังกา
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 7.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างวัดท่ากระดาษด้า
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 6.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก (ฝา คสล) หมู่ที่ 3 (
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมคาว หมู่ที่
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยประปาฯ)
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายถนนคอนกรีต
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่า
[05 ต.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 1 ระบบ
[23 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา(ปร4ปร5)โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
[22 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 10 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลาดขะจาว หมู่ 2 บ้านลังกา
[13 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 7 จ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1บ้านท่ากระดาษ
[13 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่5 จ้างเหมาก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าแก หมู่5
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 11 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. 1ชั้น ตลาดขะจาว หมู่ 2 บ้านลังกา
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 9 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล.1ชั้น หมู่ที่4(บริเวณสนามตะกร้อ)
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน คสล.1 ชั้น หมู่4
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 6 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่4 จ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนเสริมเหล็ก บ้านแม่คาวหมู่ 5
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่3 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6บ้านท่ากระดาษริมเ
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โครงการที่ 1 โครงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 6 บ้านท่ากระดาษริมเหมือ
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
[12 ก.ย. 2559]
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[09 ก.ย. 2559]
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก)หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาษ (ข้าง
[10 ส.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลฟ้าฮ่าม
[10 ส.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ ขนาด ๒๘x๓๖ นิ้ว พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์และข้อความตามแบบที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามกำหนด
[10 ส.ค. 2559]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝังใต้ฝ้าเพดานสี่ทิศทางพร้อมค่าติดตั้ง
[26 ก.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระบบประปา ประจำหมู่บ้านแม่คาว หมู่ที่ 5
[22 ก.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (ซอย 3 ก)
[08 ก.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการวางท่อเหลื่ยม คสล.หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1 )พร้อมขายถนน คสล.
[08 ก.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำคอ
[08 ก.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 โครงการวางท่อเหลื่ยม คส
[08 ก.ค. 2559]
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ
[08 มิ.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ
[08 มิ.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝา คสล.)และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
[18 พ.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝา คสล.)และว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
[18 พ.ค. 2559]
ประกวดราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
[15 มี.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างประเ
[11 มี.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างประเ
[11 มี.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างประเ
[11 มี.ค. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างประเ
[11 มี.ค. 2559]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อความ ในการประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ E03/2559 ลงวันที่ 15 ก.พ.59
[18 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ(โครงการที่4) *ต่อ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ(โครงการที่3) *ต่อ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ(โครงการที่2) *ต่อ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ(โครงการที่1) *ต่อ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ(ตารางแสดงวงเงิน) *ต่อ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ
[15 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม(ห้องประชุมสภาฯ)2.โครงการปรบปรุงอาค
[05 ก.พ. 2559]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการที่ โครงการที่ 3 โครงการสร้างรั้ว คสล.
[27 พ.ย. 2558]
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสท. 1 ชั้น
[27 พ.ย. 2558]
ประกาศ เรือง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกศ์ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
[26 พ.ย. 2558]
ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างงานทาง จำนวน 3 โครงการ ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
[05 พ.ย. 2558]
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร รวมจำนวน 3 โครงการ
[22 ต.ค. 2558]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณ 2,359,000.
[22 ต.ค. 2558]
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
[12 ต.ค. 2558]
สอบราคาชื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
[04 ก.ย. 2558]
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาต่อเดิมปรับปรุงห้องบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทันตกรรม
[21 ส.ค. 2558]
ประกาศ ชื้อราคาเครื่องยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
[10 ส.ค. 2558]


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email