username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
34
ผู้ชมเมื่อวาน
72
ผู้ชมเดือนนี้
1,799
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,255
ผู้ชมปีนี้
4,054
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6400001
ถึงหน่วยงาน ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
รายละเอียด หลอดไฟถนนเสียค่ะ 2 เสาไฟฟ้า หมู่ 6 พิมานแก้วซอย 4 เสาต้นแรกตรง3แยกทางไปรวมป้าย อีกต้นนึงคือหัวโค้งถนนตรงทางไปบ้านพักยิ่งเจริญ ขอบคุณค่ะ แจ้งวันที่21/01/64 10.32น.
เวลาที่ส่งข้อความ 2021-01-21 10:33:06 โดย เคทีxxx

เรียน ท่านที่แจ้งเรื่องไฟถนนเสีย Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และวันนี้เทศบาลได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ป้องกันโควิด ทางชาวบ้านได้แจ้งแล้วและเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปจุดที่ไฟฟ้าเสีย Adminจะทำบันทึกเพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกดำเนินการแก้ไขให้คะ
โดย ขอบคุณคะ2021-01-21 15:16:27
เรียน ท่านที่แจ้งเรื่องไฟกิ่ง หมู่6 พิมานแก้วเสีย ทางกองช่าง ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้เข้าไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้ทั้ง 2 จุดแล้วนะคะ ขอบคุณที่ท่านได้แจ้งเข้ามา
โดย ขอบคุณคะ2021-01-22 11:39:08ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email