username: password:
 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าOTOPโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
34
ผู้ชมเมื่อวาน
72
ผู้ชมเดือนนี้
1,799
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,255
ผู้ชมปีนี้
4,054
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,711

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6400008
ถึงหน่วยงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียด กลิ่นเหม็นหมูเหม็นมาก ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านใกล้เคียงออกปากถามตลอดว่าเหม็นอะไร กลิ่นเหม็นมาก ทำให้สุขภาพจิตเสีย เคยแจ้งให้พนักงานของร้านหมีวีพีทราบแล้ว พนักงานตอบว่าไม่เหม็น ซึ่งปัญหาตรงนี้เห็นว่าทางเทศบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงจุดนี้ ต้องเข้ามาดูแลให้แล้วนะคะ เพราะแจ้งทางร้านเขาแล้วเขาตอบกลับมาว่าไม่เหม็น
เวลาที่ส่งข้อความ 2021-02-20 19:44:44 โดย เจษราxxx

เรียน ท่านที่แจ้งเรื่องกลิ่นเหม็น Admin ได้รับข้อความของท่านแล้วและจะนำเรียน ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบอีกครั้งคะ
โดย ขอบคุณคะ2021-02-22 14:20:51
เรียน ท่านที่ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นร้านหมู เมื่อวานนี้(22/2/64) ทางกองสาธาณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ออกตรวจสอบและขอความร่วมมือ พร้อมกำชับให้ร้านเก็บขยะให้มิดชิด และทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำ ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เบอร์โทร 053-246184 ต่อ 120
โดย ขอบคุณคะ2021-02-23 09:05:24ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้า OTOP


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email