200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
28
ผู้ชมเมื่อวาน
108
ผู้ชมเดือนนี้
0
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,238
ผู้ชมปีนี้
25,006
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6500012
ถึงหน่วยงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียด เรียนถึงและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีถุงขยะ นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ช่วยเร่งเรื่องคดีถุงขยะด้วยค่ะ เรื่องผ่านมาเป็นปี แล้วยังอยู่ที่สน.อยู่ ทางเราต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกของหลวง เรื่องผ่านมาจะเป็นปีแล้ว ทำไมถึงไม่มีใครเร่งเรื่องเลย ไม่อยากได้เงินคืนกันหราค่ะ หรือว่าเอาเงินไปปิดกันแล้ว แล้วก็ปล่อยให้เราติดคดีไป ช่วยทำหน้าที่เป็นผู้นำที่ดี ด้วยนะค่ะ เราต้องศูนย์เสียงาน เงิน มาเป็นปี จะไปเรียนก็เรียนไม่ได้ เพราะติดคดี ช่วยทำเรื่องให้ถูกต้องกันด้วยนะค่ะ
เวลาที่ส่งข้อความ 2022-05-31 10:31:15 โดย ภัคณิxxx

Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และได้ทำบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และติดตามเรื่องให้ค่ะ
053-246-184 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โดย Admin 2022-05-31 10:02:00
ในส่วนของคดีอาญา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว และขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขณะนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการติดตามสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินคดีดังกล่าว สามารถติดตามสอบถามโดยตรงไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี สังกัด สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ซึ่งแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ร้องเรียน เพื่อจักได้ทราบข้อมูลความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนถูกต้องและรวดเร็วต่อไป
โดย Admin 2022-06-02 15:36:40


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email