200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
131
ผู้ชมเมื่อวาน
189
ผู้ชมเดือนนี้
1,342
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,207
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6300003
ถึงหน่วยงาน ถนน/ไหล่ทาง
รายละเอียด เรียนจนท เทศบาล เนื่องจาก 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีการห้ามจอดรถบริเวณถนนทางเข้าโครงการดีคอนโด ซึ่งปกติลูกบ้านสามารถจอดได้ สอบถามทางนิติแล้ว แจ้งว่าเปนถนนของเทศบาลซึ่งกำลังจะไม่ให้จอด แต่หากทำอย่างนี้แล้วชาวคอนโดจะเดือดร้อนได้ค่ะ เนื่องจากโครงการทำห้องมาจำนวนมากกว่าที่จอดภายในโครงการ และบางครอบครัวก็จำเป็นต้องใช้รถมากกว่า 1 คัน จึงจำเป็นต้องจอดด้านนอกโครงการค่ะ
เวลาที่ส่งข้อความ 2020-02-11 18:12:33 โดย ชัญญาxxx

เรียน ผู้ที่แจ้งเรื่องที่จอดรถ Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และได้ทำบันทึกเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบให้ต่อไปคะ
โดย ขอบคุณมากคะ 2020-02-12 13:29:28
เรียน คุณชัญญา ผู้บริหารฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปประสานนิติบุคคลดีคอนโด เพื่อหาสถานที่ประชุมชี้แจงและหาทางออกร่วมกันเรื่องที่จอดรถแล้วนะคะ ส่วนวันเวลาจะขอให้ทางนิติบุคคลฯ ช่วยประสานลูกบ้าน หรือขอให้ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดย ขอบคุณมากคะ 2020-02-12 14:27:50
มายังเทศบาล หมายเลข 053-246184 ต่อ งานนิติกร คะ
โดย ขอบคุณมากคะ 2020-02-12 14:28:36


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email