200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
133
ผู้ชมเมื่อวาน
189
ผู้ชมเดือนนี้
1,342
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,207
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6500001
ถึงหน่วยงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียด ภรรยาได้ไปติดต่องานทะเบียนโดยนำเอกสารไปติดต่อ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง สำเนาสัญญาขาย สำเนาโฉนดที่ดิน, บัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับ เจ้าหน้าที่ ชื่อ พรสวรรค์ จันทร์หอม แต่เมือยื่นเอกสารได้รับการปฎิเสธ ว่า สำเนาโฉนดที่ดินที่นำมาแสดง นั้น ถ่ายมาไม่สมบูรณ์ คือ ถ่ายย่อ มา หัวครุฑหายไป ไม่ได้ถ่ายจากต้นฉบับ ต้องใช้วิธีสแกนเอกสารมาให้สมบูรณ์ 100 % จึงไม่ดำเนินการให้ จึงได้ร้องขอให้มีการบันทึกข้อบกพร่องกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก( แนบมาให้ดูเป็นตัวอย่าง) เพื่อจะได้นำเอกสารมาให้ถูกต้อง แต่ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว บอกว่า ไม่เขียนให้ ให้นำมาตามที่บอก ด้วยวาจา จึงขอร้องเรียนการทำงานว่า ในคู่มือประชาชน ของเทศบาลเอง ก็ไม่ได้มีการระบุ ถึงเอกสารโฉนดที่ดิน ดังกล่าว ว่าต้องใช้ และถึงแม้หาก ต้องใช้ ก็ควรแจ้งให้ผู้ขอ ทราบ ด้วยวิธีการบันทึกข้อบกพร่อง ของเอกสาร ว่า เอกสารไม่ถูกต้องแบบไหน ไม่ใช่ปฎิเสธ อย่างเดียวโดยไม่ได้ดูถึงสาระสำคัญ ของเอกสาร ข้าฯ ได้โทรไปแจ้งที่หน้าห้อง นายกเทศมนตรี ฟ้าฮ่าม ก็เงียบหายไป จึง มาแจ้งให้ว่า การทำงาน ควรมีจิตบริการที่ดี ลองมองดูหน่วยงานราชการอื่น ๆ เขาบ้าง รึว่า ถ้าไม่เข้าใจถ่องแท้ เกี่ยวกับ พรบ ทะเบียนราษฎร ก็ควรปรึกษาหารือ กับผู้บังคับบัญชา ก่อนจะปฎิเสธงาน การติดต่อนี้เป็นการย้ายทะเบียนบ้านเข้า ไม่ได้เป็นการซื้อขายโฉนดที่ดิน แต่อย่างใด
เวลาที่ส่งข้อความ 2022-01-23 16:26:12 โดย วรราชxxx

เรียนท่านที่แจ้ง เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้านเข้า (ทะเบียนบ้านใหม่) admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และได้ทำบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขต่อไปค่ะ
โดย Admin 2022-01-24 08:52:33


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email