200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
155
ผู้ชมเมื่อวาน
171
ผู้ชมเดือนนี้
1,153
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,865
ผู้ชมปีนี้
10,018
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6500005
ถึงหน่วยงาน รางระบายน้ำ
รายละเอียด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 65 ฝนตกหนัก บริเวณทางออกห้างเซนทรัล มีน้ำฝนไหลเข้าซอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งซอยเป็นที่ต่ำ เดิมเคยมีรูระบายน้ำ แต่ มีการทำทางใหม่ ทำให้มีการถมทับรูระบายน้ำเดิม จึงทำให้ น้ำไหลเข้าซอยมาในทุกทิศทาง ทำไหลเข้าไปในที่ดินบริเวณด้านข้าง จึงอยากให้ช่วยจัดการทำรางระบายน้ำ บริเวณหน้าซอยเพื่อน้ำจะไม่ไหลเข้า เกรงว่าหน้าฝนจะทำให้น้ำท่วมได้
เวลาที่ส่งข้อความ 2022-04-29 11:29:46 โดย ขนิษฐxxx

Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และได้ทำบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและแก้ไขต่อไปค่ะ
โดย Admin 2022-04-29 13:52:43
กองช่าง กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานค่ะ
โดย Admin 2022-05-09 08:46:29
1.สถานที่ร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว อยู่บริเวณ ซอยรวมใจ 1 หมู่ 4

โดย 2022-05-27 16:06:40
2.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สถานที่ก่อสร้างลำเหมืองสาธารณ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 14-19/2 ม.4 บ้านแม่คาว ความกว้าง 1.00-4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร งบประมาณ 743,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าว
โดย 2022-05-27 16:09:10
3.ปัจจุบันโครงการตามข้อ 2 อยู่ระหว่างรอผลการรังวัดสอบเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์สายที่จะก่อสร้าง ซึ่งสำนักที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรังวัดสอบเขต เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดย 2022-05-27 16:11:07


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email