200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
143
ผู้ชมเมื่อวาน
259
ผู้ชมเดือนนี้
0
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,875
ผู้ชมปีนี้
40,595
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6500015
ถึงหน่วยงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียด ด้วยมีสถานที่เก็บและซ่อมรถยนต์ในซอยขะจาว 2 ได้สร้างมลภาวะทางเสียงและกลิ่นรบกวนบ้านข้าพเจ้าซึ่งอยู่ใกล้เคียง(ประมาณ 20 เมตร) เช่น วันนี้มีกลิ่นเบนซีนโชยมาในบ้าน ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12-13 ก็มีกลิ่นเบนซีนหนาแน่นมากๆโชยมาในบ้าน รวมทั้งมีจักรยานยนต์เข้าออกวันละหลายสิบเที่ยวซึ่งส่งเสียงรบกวนถึงห้องพักในบ้าน ต้องปิดประตูหน้าต่าง รวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆหลายอย่าง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย ว่า 1.สถานที่แห่งนี้มีการขออนุญาตก่อสร้างถูกหรือไม่ 2.ได้รับอนุญาตจากเทศบาลถูกต้องหรือไม่ 3.ถ้ามีการอนุญาตใช้หลักเกณฑ์และกฎหมายอะไร ฯลฯ ในเบื้องต้นขอให้มาตรวจสอบประเด็นตามที่ร้องเรียนมานี้โดยด่วนก่อน เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก ส่วนประเด็นอื่นๆข้าพเจ้าจะส่งมาเพิ่มเติมต่อไป ขอแสดงความนับถือ
เวลาที่ส่งข้อความ 2022-09-14 16:17:02 โดย นายผดxxx

Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว และได้ทำบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบ และแก้ไขต่อไปค่ะ
โดย admin 2022-09-15 08:46:04
กองสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือตักเตือนไปยังผู้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ห้ามไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในการถอดประกอบอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ หรือกระทำการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เป็นโรงจอดรถตามเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง
โดย admin 2022-09-29 11:52:49


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email