200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
132
ผู้ชมเมื่อวาน
259
ผู้ชมเดือนนี้
0
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,875
ผู้ชมปีนี้
40,595
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
27,204

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


หมายเลขคำร้อง 6500017
ถึงหน่วยงาน จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้
รายละเอียด แจ้งเรื่อง ปัญหา ของ บจก.ฟิวเจอร์ ในการทิ้งขยะตรงหัวมุมซอย 1 ม.5 ฟ้าฮ่าม ทำการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ส่งกลิ่นเหม็น แมลงวันตอม น้ำขยะไหลลงบนถนน บางครั้งมีการทิ้งสิ่งของชิ้นใหญ่ ที่รถขยะไม่สามารถเก็บได้ เช่น ตู้สีขาว และล่าสุดคือ กิ่งไม้ มีการกองไว้ที่หัวมุม กิ่งไม้ยื่นออกไปที่ถนน ทำให้รถ และคน ที่ใช้ถนน ต้องคอยหลบกิ่งไม้ หรือบางครั้งจอดรถเกะกะ รถเข้า ออก ซอย ลำบาก ต้องหลบทั้งรถ หลบทั้งกองขยะ จึงอยากรบกวนทางเทศบาลให้แจ้งทางฟิวเจอร์ให้แก้ปัญหานี้ด้วย อยากเห็นชุมชนของเราน่าอยู่ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เวลาที่ส่งข้อความ 2022-11-04 09:44:41 โดย Thi Lxxx

Admin ได้รับข้อความของท่านแล้ว ได้ทำบันทึกให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบ และรีบแก้ไขค่ะ
โดย admin 2022-11-04 10:02:46
กองสาธารณสุขได้ออกไปตรวจสอบ พบว่าขยะไม่ใช่ของทาง บจก.ฟิวเจอร์ และได้แจ้งให้ทาง บจก.ฟิวเจอร์ นำป้ายห้ามทิ้งขยะมาติด บริเวณดังกล่าว เรียบร้อยค่ะ
โดย admin 2022-11-14 15:34:29


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email